⁣ ? فواید شگفت انگیز #خرما در بارداری ? بلند قد شدن نوزاد ? جلوگیری از نقایص مادرزادی ? رشد استخوان جنین ? تامین آهن زنان باردار ?جلوگیری از مشکل کلیوی ? زایمان آسان تر ...

انسان مجبور نیست حقایق را بگوید ولی باید چیز هایی که میگوید حقیقت داشته باشد. دکتر ...