شکار لحظه های

شکار لحظه های❤

این هم شکار لحظه ای در خوردن  بلال
بود :

 

 

دونه های ذرت شبیه استیکر یا همان ( اموجی) است .

 

 

اگر هم تو هم سوژه ای داشتی برای ما بفرست : ????

                  <<-کلیک کنید ->>>

این مطلب دارد بدون نظر