یک دمنوش با گل محمدی

???? ” گلـبرگ گـل محمدے ”
را آسیاب کـرده
✍️ و روزی ۱ ق چ ، در یک
لیوان آب جوش دم کرده و همراه
عسل میل کنید

این مطلب دارد بدون نظر