با پختن انار آنتی بیوتیک خیلی قوی بوجود می آید که هر عفونت ناشی از سرماخوردگی مثل گلودرد، گوش درد را درمان میکند ????

انار را روی شعله پخش کن بگذارید و بچرخانید تا از درون بپزد و مصرف کنید !

این مطلب دارد بدون نظر