تقریباً نیمی از ویتامین C سیب در پوست آن وجود دارد و سیب کوچک ویتامین C بیشتری دارد ????

???? سیب سبز: ضد عفونی کننده
???? سیب قرمز: محرک و اشتها آور
???? سیب زرد: تصفيه کننده کبد، روده و کليه

این مطلب دارد بدون نظر