حمایت از ما

حمایت از ما

 

شما می توانید از ما حمایت کنید ?

1-حمایت بنری

2-حمایت مالی

3-حمایت کلیکی

شماره 1:

یکی از کد های زیر را در سایت خود قرار دهید  :

سایز : 120 *240

کد زیر را کپی کنید :

<br /><p style=”text-align: center;”><a href=”http://fotopoia.ir/”><img src=”http://fotopoia.ir/wp-content/uploads/2018/09/6564.png” /></a></p>

 

2- حمایت مالی

برای حمایت مالی کلیک کنید 

 

 

3- حمایت کلیکی

ابتدا ادرس زیر جستجو کنید :

کلیک کنید 

و در ادرس بالا دنبال :

فتو پویا به آدرس fotopoia.ir بگردید .

و روی آن کلیک کنید .