تبلیغات در فتوپویا

تبلیغ هزینه نیست

تبلیغ سرمایه گذاری است
 
تبلیغات بنری و متنی و پستی آنلاین 
تبلیغات پستی :
 
تبلیغ پستی به ساعت و زمان شما ارسال می شود
 
هر پست : 1200 هزار تومان
 
تبلیغ بر زیر تمام مطلب : ماهانه 45 هزار تومان
 
تبلیغات متنی

 

 

 

 

شماره

قیمت

تخفیف

قیمت

1

12000

6000

6000

2

12000

6000

6000

3

12000

6000

6000

4

12000

6000

6000

5

12000

6000

6000

6

12000

6000

6000

تبلیغات بنری :

#

نوع و مشخصه

تعداد نمایش

مکان تبلیغات

قیمت (تومان)

1

بنری –960*60

20 روزه

زیر تمام مطالب

45.000

2

بنری – .*.

20 روزه

بالای (کامنت )

42.000

3

بنری – 60*860

15

روزه

صحفه اصلی – پایین خوش آمدید

50.000

4

بنری – .*.

20

روزه

پایین( کامنت )

40.000

5

بنری -.*.

20

روزه

آخر صحفه

39.000

6

بنری -125*125

20

روزه

سمت راست (رایانه )

42.000

7

بنری – 120*240

20 روزه

سمت راست

(رایانه )

45.000

8

بنری -125 *125

20 روزه

سمت چپ

(رایانه )

40.000

9

بنری -120*240

20 روزه

سمت چپ

(رایانه)

43.000

5 روزه و 10 روزه و 15 روزه هم امکان می باشد
برای سفارش تبلیغات بنری به یکی از لینک ها مراجعه کنید .
ایمیل : saleh121984@gmail.com
 
آیدی تلگرام :komakam@
 
لینک تماس مستقیم : ( لطفا به یکی از پست ها کامنت بگذارید )