راهنمایی شرکت در آزمون

برای شرکت در آزمون باید ابتدا وارد لینک صفحه آزمون شوید .

1- روی گزینه ( پاسخ به سوال ها ) کلیک کنید .

2- و به تمام سوالات پاسخ دهید . ( گر چه آنان را نمی دانید )

3- بعد از پاسخ دادن به تمام سوال های  ( نمونه زیر )

از این کارنامه اسکرین شاپ یا عکس بگیرید . 

اگر هم با کامپوتر وارد می شوید . با تلفن همراه عکس بگیرید .

یا از نرم افزار های عکس از صفحه استفاده کنید