برد استقلال در جام حذفی

برد استقلال در جام حذفی ایران . استقلال در مسجد سلیمان برابر با تیم نفت سلیمان 1 بر 0 استقلال پیروز میدان بود. https://fotopoia.ir/?p=214